همکاران تحقیقاتی

 

از آنجا که سیاست شرکت کبریا بر پایه استفاده از نیروهای خلاق، مبتکر و متخصص شکل گرفته است، لذا استفاده از مهندسین برجسته صنعت و نیز اساتید توانای دانشگاهی موجب گردیده که شرکت کبریا از پتانسیل بالای علمی و تحقیقاتی برخوردار گردد.

بکارگیری قدرت خلاقیت فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در کنار استفاده از تخصص و تجربه ارزشمند پیشکسوتان صنعت و فناوری، شرکت کبریا را مستعد ابداع انواع سیستم های پیشرفته و مدرن نموده است.

ثبت چندین اختراع و انجام چندین ابتکار برای اولین بار در کشور و کسب عناوین گوناگون نظیر کارآفرین برتر کشوری، فناور برتر و چندین دوره پژوهشگر برتر کشوری و استانی، از جمله افتخارات کسب شده توسط پژوهشگران این شرکت می باشد.