محصولات انیماترونیک

شرکت کبریا بنیانگذار صنعت انیماترونیک درایران

انیماترونیکس(Animatronics)،دانش و فناوری ساخت مدلهای متحرک موجودات واشیاء، به شکل طبیعی و یا فانتزی آنها می باشد. انیماترونیکس فصل مشترک دانش مهندسی و هنربوده و از ترکیب مکاترونیک و هنرتشکیل شده است و اگر رباتیک را محصول شاخص مکاترونیک بدانیم، شاید درتعریفی ساده تر بتوان انیماترونیک را ترکیب هوشمندانۀ رباتیک و هنر دانست. یک محصول انیماترونیک، حداقل از ۱۰ رشته صنعتی و هنری شامل مهندسیهای مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر، کنترل، شیمی، و نیز هنرهای طراحی، مجسمه سازی، نقاشی، خیاطی و صداگذاری(دوبله) بهره می برد. بحمدالله شرکت کبریا با انجام تحقیقات گسترده و بومی کردن دانش فنی و با ساخت انواع محصولات انیماترونیک و نیز تالیف و انتشار کتاب دراین زمینه، صنعت انیماترونیک را در ایران بنیانگذاری نموده و در حال حاضر قادراست هرگونه نیاز به محصولات انیماترونیکی را در بخشهای ذیل در داخل کشور تامین نماید.

  •  طراحی و ساخت محصولات انیماترونیک (حیوانات رباتیک) برای صنعت سینمای حرفه ای(جلوه های ویژه)، مراکز گردشگری، مراکز تفریحی و شهربازیها، موزه های علوم و حیات وحش، مراکزآموزشی (پزشکی ودندان پزشکی ) نمایشگاهها و تبلیغات تجاری
  • طراحی و ساخت مجموعه های گردشگری موضوعی(Theme Park) نظیرپارک ژوراسیک(بامحوریت دایناسورهای رباتیک وانیماترونیک) و باغ وحش رباتیک (با محوریت جانوران رباتیک و انیماترونیک)
اژدهای انیماترونیک
Read more.
دایناسور انیماترونیک (دیلافوزوروس)
Read more.
زرافه انیماترونیک
Read more.
طاووس انیماترونیک
Read more.
عنکبوت انیماترونیک
Read more.
فیل انیماترونیک
Read more.
کوسه انیماترونیک
Read more.