محصولات انیماترونیک

شرکت کبریا بنیانگذار صنعت انیماترونیک درایران

انیماترونیکس(Animatronics)،دانش و فناوری ساخت مدلهای متحرک موجودات واشیاء، به شکل طبیعی و یا فانتزی آنها می باشد. انیماترونیکس فصل مشترک دانش مهندسی و هنربوده و از ترکیب مکاترونیک و هنرتشکیل شده است و اگر رباتیک را محصول شاخص مکاترونیک بدانیم، شاید درتعریفی ساده تر بتوان انیماترونیک را ترکیب هوشمندانۀ رباتیک و هنر دانست. یک محصول انیماترونیک، حداقل از ۱۰ رشته صنعتی و هنری شامل مهندسیهای مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر، کنترل، شیمی، و نیز هنرهای طراحی، مجسمه سازی، نقاشی، خیاطی و صداگذاری(دوبله) بهره می برد. بحمدالله شرکت کبریا با انجام تحقیقات گسترده و بومی کردن دانش فنی و با ساخت انواع محصولات انیماترونیک و نیز تالیف و انتشار کتاب دراین زمینه، صنعت انیماترونیک را در ایران بنیانگذاری نموده و در حال حاضر قادراست هرگونه نیاز به محصولات انیماترونیکی را در بخشهای ذیل در داخل کشور تامین نماید.

  •  طراحی و ساخت محصولات انیماترونیک (حیوانات رباتیک) برای صنعت سینمای حرفه ای(جلوه های ویژه)، مراکز گردشگری، مراکز تفریحی و شهربازیها، موزه های علوم و حیات وحش، مراکزآموزشی (پزشکی ودندان پزشکی ) نمایشگاهها و تبلیغات تجاری
  • طراحی و ساخت مجموعه های گردشگری موضوعی(Theme Park) نظیرپارک ژوراسیک(بامحوریت دایناسورهای رباتیک وانیماترونیک) و باغ وحش رباتیک (با محوریت جانوران رباتیک و انیماترونیک)
اژدهای انیماترونیک
Read more.
دایناسور انیماترونیک (دیلافوزوروس)
Read more.
ربات غول پیکر رستم
    ربات غول پیکرانسان نمای رستم با ارتفاع خالص ۱۶/۵متر،با الهام از پهلوان ملی وافسانه ای ایرانیان، درسال۱۳۹۴درشرکت تحقیقاتی
Read more.
زرافه انیماترونیک
Read more.
طاووس انیماترونیک
Read more.
عنکبوت انیماترونیک
Read more.
فیل انیماترونیک
Read more.
کوسه انیماترونیک
Read more.