فواره های دیجیتال

این سیستم از ۴۰  نازل فواره که دارای اشکال هندسی مختلف بوده و در چیدمانهای ویژه در کنار هم قرار گرفته اند، تشکیل شده است. نازلها توسط کامپیوتر کنترل می گردند و متناسب با برنامه ای که در کامپیوتر اجرا می شود حرکات موزن و جذابی را به صورت ترکیبی از خاموش و روشن شدنها به اجرا می گذارند. این حرکات موزون که بسیار سیستماتیک و هماهنگ می باشند، با رنگهای زیبا و متنوع که با پروژکتور ها تولید می گردد همراه شده و منظره ای جذاب و به یاد ماندنی پدید می آورند.