طراحی نرم افزار بومی کنترل رباتهای صنعتی

شاید به جرات بتوان گفت که مهمترین بخش ربات صنعتی، بخش کنترل و به ویژه نرم افزار آن می باشد. گروه نرم افزار شرکت کبریا، نرم افزار کنترلی خاصی را برای رباتهای صنعتی ابداع نموده است. این نرم افزار به علت داشتن محیط فارسی، برای کاربران ایرانی بسیار مناسب بوده و تکنسینهای صنعتی به راحتی می توانند برنامه های ربات را آماده کرده و اجرا نمایند.

نرم افزار مذکور قابلیت اجرا در سیستم عامل های مختلف را دارا می باشد. این برنامه نه تنها برای رباتهای ساخت شرکت تحقیقاتی کبریا بلکه برای انواع رباتهای صنعتی قابل استفاده است.