ربات غول پیکر رستم

 

 

ربات غول پیکرانسان نمای رستم با ارتفاع خالص ۱۶/۵متر،با الهام از پهلوان ملی وافسانه ای ایرانیان،
درسال۱۳۹۴درشرکت تحقیقاتی کبریاابداع گردیدو توسط متخصصین این شرکت درمدت۲سال ساخته شد.
ربات رستم به عنوان نخستین ربات غول پیکرساخته شده درایران،دارای بخش متحرک، جلوه‌های صوتی وهمچنین نورپردازی درشب بوده و درمجموعه گردشگری سرزمین روباتها (نخستین پارک روباتیک ایران) واقع درشهر قزوین، نصب شده‌است.