ربات غول پیکر رستم

 

 

ربات غول پیکرانسان نمای رستم با ارتفاع خالص ۱۶/۵متر،با الهام از پهلوان ملی وافسانه ای ایرانیان و
درسال۱۳۹۴درشرکت تحقیقاتی کبریاابداع گردیدو توسط متخصصین این شرکت درمدت۲سال ساخته شد.
ربات رستم به عنوان نخستین ربات غول پیکرساخته شده درایران،دارای بخش متحرک، جلوه‌های صوتی وهمچنین نورپردازی درشب بوده و درمجموعه گردشگری سرزمین روباتها (نخستین پارک روباتیک ایران) واقع درشهر قزوین، نصب شده‌است.