سیستم کنترل اتوماتیک تردد وسایل نقلیه عمومی

این سیستم که به منظور نظم بخشیدن به حرکت اتومبیلهای درون شهری طراحی شده است، به طور اتوماتیک زمان رفت و برگشت و سایر پارامترهای حرکت اتوبوسهای درون شهری را به طور خودکار و از طریق یک کامپیوتر مرکزی که به یک گیرنده رادیوئی مجهز است، دریافت می نماید و پس از پردازش اطلاعات، آنها را در فایلهای جداگانه ای ثبت و ذخیره می نماید.

اطلاعات از طریق فرستنده هایی که در اتوبوسها نصب می گردد، به گیرنده رادیوئی مرکزی ارسال می گردند. عملیات انتقال اطلاعات بدون دخالت راننده و یا فرد دیگری صورت می گیرد.

در این سیستم اطلاعات مربوط به زمان تردد، تعداد تردد، مسیرهای حرکت و زمانهای توقف هر اتوبوس در جداول مشخصی ثبت می گردد و متصدیان کنترل به راحتی می توانند به عملکرد رانندگان نظارت نمایند. این سیستم در اداره ثبت اختراعات کشور به ثبت رسیده است.