سیستم نظارت بر سرعت اتومبیلها به کمک فرستنده های رادیوئی

در این سیستم یک مدار سنجش سرعت اتومبیل که به یک گیرنده رادیوئی و یک مدار پردازشگر مجهز است در اتومبیل نصب می گردد. عملکرد این مدار مستقل از موتور خودرو می باشد و از یک باطری داخلی بهره می برد و همین امر امکان دستکاری آن را منتفی می سازد.

مکانیزم عمل به این صورت است که در کنار خیابانها، جاده ها، اتوبانها و یا حتی پیچهایی که قراراست اتومبیل سرعت مشخصی را به عنوان سرعت مجاز رعایت نماید، یک فرستنده رادیوئی نصب می گردد و سرعت مجاز را به مدار سنجش سرعت که در اتومبیل نصب شده اعلام می نماید. از آن به بعد سنسور سنجش سرعت، سرعت اتومبیل را تحت نظر می گیرد و چنانچه از سرعت مجاز اعلام شده بیشتر باشد، آن را در حافظه خود ثبت می نماید .

هنگامی که اتومبیل به ایستگاه پلیس و یا عوارضی می رسد، سیستم به طور خودکار و از طریق امواج رادیوئی اطلاعات حافظه را به همراه شماره پلاک اتومبیل به کامپیوتر پلیس ارسال می نماید. این سیستم در اداره ثبت اختراعات کشور به ثبت رسیده است.