ربات صنعتی لقمه بردار

این ربات صنعتی، برای برداشتن خمیر مذاب از کوره های ذوب شیشه استفاده می شود. ربات مزبور دارای پنج درجه آزادی است و امکان برداشت مقدار مشخصی از مایع مذاب شیشه (لقمه) را از طریق سنسوری که وزن لقمه را تشخیص می دهد فراهم می آورد. این ربات بومی بوده و دانش فنی آن در شرکت تحقیقاتی کبریا تدوین شده است. ربات مذکور، رتبه اول بخش مکانیک و صنعت را در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی تهران کسب نموده است.