راه اندازی ربات های صنعتی

از آنجا که یکی از خدمات شرکت تحقیقاتی کبریا ارائه خدمات راه اندازی ماشین آلات صنعتی می باشد، لذا در این راستا تعداد ۳۰ دستگاه از رباتهای شرکت جم فن آور پیشرانه توسط متخصصان این شرکت راه اندازی و قابل استفاده گردید.