دستگاه جابجا گر هدهای اتوکنر

در صنعت نساجی، در فرایند تبدیل ماسوره ها به دوک، دستگاههای تمام اتوماتیکی به نام هد اتوکنر استفاده می گردند. این دستگاههای ظریف و حساس دائم به سرویسهای دوره ای نیازمند هستند اما به علت وزن بالای آنها جابه جایی آنها بسیار دشوار بوده و از طرفی مستلزم توقف در خط تولید می باشد. دستگاه جابه جا گر هد های اتوکنر که توسط شرکت کبریا ساخته شده است جابه جائی هدهای اتوکنر را به راحتی و با ضریب ایمنی بسیار بالا و بدون نیاز به توقف خط تولید انجام می دهد.